Markkinointirekisteri

Tämä on Sosiaalisen median mainostoimisto Bisnesajattelua:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu: 24.5.2018
Viimeisin muutos: 28.8.2018
Päivitetty uusien sivujen myötä, vanhan sivuston rekisterin löydät täältä

1 Rekisterinpitäjä

Sosiaalisen median mainostoimisto Bisnesajattelua
Ei Y-tunnusta eikä kiinteää toimipistettä (kaikki palvelut laskutetaan laskutuspalvelua käyttämällä, kevytyrittäjänä). Lisätietoa toimipisteistä ja laskutuksestamme saat esimerkiksi täältä: Tietoa

Kaikki yhteydenotot sähköpostitse: noora.kaasinen@bisnesajattelua.com
TAI yhteydenottolomakkeella: Ota yhteyttä helposti

2 Rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterin yhteyshenkilö on Noora Kaasinen.
Kaikki yhteydenotot rekisteriasioissa:
Noora Kaasinen: noora.kaasinen@bisnesajattelua.com
TAI yhteydenottolomakkeella: Ota yhteyttä helposti

3 Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri.

Sisällyttää markkinointiin liittyvän rekisterin, kuten uutiskirjeen tilaajat (kaikki, jotka ovat tilanneet uutiskirjeen hyväksymällä uutiskirjetilauksen lataamalla ilmaisen oppaan [rastittamalla itse kohdan uutiskirjetilauksesta, huomaathan, että osan oppaistamme voi tilata VAIN tilaamalla myös uutiskirjeen!] tai tilanneet uutiskirjeen) ja yhteydenottolomakkeen kautta viestin laittaneet henkilöt.

4 Käsittelyn tarkoitus

Käsittelyperuste: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja oikeutettu etu.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asiakas on itse tilannut uutiskirjeemme tai ladannut oppaan ja lataamalla oppaan hyväksynyt uutiskirjetilauksen rastittamalla kyseisen kohdan. Osan oppaistamme voi ladata VAIN, jos tilaa myös uutiskirjeen. Tai asiakas on ottanut yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta nettisivuiltamme, osallistunut arvontaan sosiaalisen median kanavissa itse tai henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, uutiskirjetilausten tai palautteiden yhteydessä.

Käyttötarkoitus: Käsittelyn käyttötarkoitus on markkinointi (uutiskirjeen lähettäminen), sekä yhteydenottopyynnön käsittely ja markkinointi.

5 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Kuvaus siitä, keitä rekisteröidyt ovat:
Rekisteröidyt ovat uutiskirjeen tilaajia ja/tai yhteydenottolomakkeen itse täyttäneet henkilöt ja lomakkeen lähettäneet, itse arvontoihin osallistuneet henkilöt ym.

Käytännössä asiakas on itse antanut tiedot hyväksymällä uutiskirjetilauksen tai ottamalla meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta.

Kerättävät tiedot uutiskirjelistaan tai yhteydenottolomakkeeseen liittyen (pääsääntöisesti yritysasiakkaita, mutta myös yksityishenkilöt voivat ottaa yhteyttä tai tilata uutiskirjeen):
Nimi
Yritys
Sähköpostiosoite
(Yhteydenottolomakkeessa puhelinnumero, joka on vapaaehtoinen!)
(Yhteydenottolomakkeen yhteydessä voi myös rastittaa kohdan, haluaako tilata uutiskirjeen)
Mahdollisesti muut tiedot, jotka asiakas on itse antanut

6 Vastaanottajaryhmät

Tiedot on tarkoitettu Bisnesajattelua:lle. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan kerätä esimerkiksi Google Formsin kautta lomakkeella (lue lisää tietosuojakäytänteistä mm. täältä: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none.

Tietoja voidaan siirtää tai kerätä myös erilliselle palveluntarjoajalle uutiskirjeidemme lähetystä varten. 

7 Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Voimme käyttää tietojen keräämiseen esimerkiksi myös Google Forms-palvelua tai yhteydenottolomakettamme, sekä uutiskirjepalvelua.

8 Tietojen säilytysajat

UUTISKIRJE: Tiedot pysyvät uutiskirjelistalla niin kauan, kunnes tilaaja itse poistuu uutiskirjelistalta – hän voi tehdä sen koska tahansa. Uutiskirjelistalta voi koska tahansa poistua vastaamalla viestiin.

YHTEYDENOTTOLOMAKE JA MUU MARKKINOINTI: Tietoja säilytetään niin kauan, kuin on tärkeää asian hoitamiseksi, kuitenkin max. viiden vuoden ajan.

9 Turvatoimet

Tarvittavien tietojen osalta tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisesti. Se tarkoittaa sähköisessä muodossa oleville tiedoille mm. laitteiden salasanaa, puhelimien sormenjälkitunnistuksia ja eri palveluiden salasanat.

11 Rekisteröidyn oikeudet: tietojen korjaaminen, tarkastusoikeus ja muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja hänestä on tallennettu henkilörekisteriimme ja tällöin tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta (ks. rekisterinpitäjän tiedot). Yksi (1) tarkastus vuodessa on rekisteröidylle ilmainen. Myös rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista on mahdollista vaatia ja tällöin henkilön on yksilöitävä korjattava virhe, sekä ilmoittaa korjatut tiedot rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää itseensä kohdistuvien tietojen käyttö (laissa määriteltyihin tarkoituksiin). Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa rekisterinpitäjän sähköpostiin.

12 Uutiskirjeet asiakkaille

25.5.2018 jälkeen järjestettyjen verkkokurssien kohdalla on painike, josta voi liittyä uutiskirjelistalle. Uutiskirjelistalta voi poistua koska tahansa. Jos haluat tietää lisää asiakasrekisteristämme, lue siitä lisää täältä: https://bisnesajattelua.com/asiakasrekisteri/

13 Tietosuojaselosteen muutokset

Bisnesajattelua pidättää itsellään oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin ja päivityksiin. Tätä selostetta ja sen mahdollisia muutoksia kannattaa tarkkailla säännöllisesti, koska muutokset ovat mahdollisia.