Somemarkkinointi

Digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi. Digitaalinen markkinointi on vuorovaikutuksellista markkinointia yksinpuhelun sijaan. Haluatko kuulla, mikä meidän mielestämme digimarkkinoinnissa on oleellista?

Tietopankkimme aiemmissa osioissa kerroimme, mitä on digimarkkinointi – jos et ole vielä lukenut artikkelia, suosittelemme lukemaan sen ensin. Jos kuitenkin jo tiedät, mitä digimarkkinoinninlla konkreettisesti tarkoitetaan, tämä syventävä artikkeli kannatttaa ehdottomasti lukea! Tässä artikelissa käymme läpi erityisesti digitaalisen markkinoinnin sisällöntuotantoa.

Meidän mielestämme tärkeitä asioita digitaalisessa markkinoinnissa ovat:

  • Sisältövyörystä erottuva sisältö eri kanavissa
  • Monipuolinen sisältö ja digimarkkinoinnin tekeminen pitkäjänteisesti ja säännöllisesti, sekä suunnitelmallisesti
  • Aito vuorovaikutus, aktiivisuus
  • Sopivien kanavien valinta, kohderyhmän tunteminen
  • Ajankohtaisten trendien tunteminen, ajan hermolla pysyminen
  • Bisnesajattelu

Sisällöntuotanto digitaalisiin kanaviin

Jotta markkinointi digimaailmassa onnistuisi mahdollisimman hyvin, se vaatii paljon laadukasta ja hyvää sisältöä. Mitä sitten on se kuuluisa tasokas sisältö – siitä voit lukea tarkemmin esimerkiksi tästä postauksesta – mutta se on ainakin sellaista, joka on kiinnostuvaa ja sisältövyörystä erottuvaa. Potentiaalisille asiakkaille tulisi tuottaa laadukkaan sisällön kautta lisäarvoa.

Sisällöntuotannossa digitaalisia kanavia voivat olla esimerkiksi yrityksen eri somekanavat, yritysblogi tai nettisivut. Sisällöntuotannossa on aina otettava huomioon kunkin kanavan omat erityispiirteet. Esimerkiksi sisällöntuotanto Instagramiin on erilaista kuin sisällöntuotanto Facebookiin tai yritysblogiin. Erilainen sisältö käyttäytyy eri tavalla eri kanavissa.

Digitaalinen markkinointi – pieniä tekoja koko ajan oikeissa kanavissa, pitkäjänteisesti

Digitaalisessa markkinoinnissa tärkeää on tehdä työtä ptikäjänteisesti ja kuten jo aiemmin on mainittu – yksinpuhelun sijaan aito vuorovaikutus on ensiarvoisen tärkeää! On myös valittava käytettävät digikanavat huolellisesti, ja miettittävä, mitkä kanavat omalle yritykselle ja erityisesti sen kohderyhmälle olisi kaikkein tärkeintä. Missä kanavissa asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat ovat?

Menisitkö ennemmin myymään tuotteitasi torille päivänä, jolloin siellä on paljon väkeä ja erityisesti potentiaalisia asiakkaita esimerkiksi jonkin tapahtuman johdosta, vai sadepäivänä, kun tori on tyhjä ja tapahtumia tai muuta oheisohjelmaa, joka saisi väen liikkeelle, ei ole? Niin juuri.  Siksi sinun on valittava kanavat, joissa potentiaaliset asiakkaat ovat. Sisältöä on tuotettava asiakkaan silmin – eli siis sellaista sisältöä digikanaviin, joka tuottaa asiakkaille lisäarvoa.

Ota digitaalinen markkinointi haltuun ja lue vielä seuraavat artikkelit:

Hyvä yritysblogi

Hyvä sisältö