Asiakasrekisteri

Tämä on Bisnesajattelua:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu: 24.5.2018
Viimeisin muutos: 28.8.2018
Päivitetty uusien nettisivujen myötä, vanhojen sivujen tietosuojaseloste löytyy täältä

1 Rekisterinpitäjä

Bisnesajattelua
Ei Y-tunnusta eikä kiinteää toimipistettä (kaikki palvelut laskutetaan laskutuspalvelua käyttämällä, kevytyrittäjänä). Lisätietoa toimipisteistä ja laskutuksestamme saat esimerkiksi täältä: Tarina

Kaikki yhteydenotot sähköpostitse: noora.kaasinen@bisnesajattelua.com
TAI yhteydenottolomakkeella: Ota yhteyttä helposti lomakkeella

2 Rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterin yhteyshenkilö on Noora Kaasinen.
Kaikki yhteydenotot rekisteriasioissa:
Noora Kaasinen: noora.kaasinen@bisnesajattelua.com
TAI yhteydenottolomakkeella: Ota yhteyttä helposti lomakkeella

3 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri (käsittää asiakkaille tuottamamme sisältöpalvelut eli sisällöntuotantoasiakkaat + verkkokurssin osallistujat)

4 Käsittelyn tarkoitus

Käsittelyperuste: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja oikeutettu etu.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asiakas on ostanut verkkokurssimme ja sen takia käsittelemme näitä tietoja tai asiakas on ostanut meiltä sisällöntuotantopalveluita ja se on syy henkilötietojen käsittelylle. Olemme saaneet asiakkaalta itseltään tiedot tuotteen tai palvelun tilaamisen yhteystiedosta.

Käyttötarkoitus: Käsittelyn käyttötarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen, kuten esimerkiksi toimeksiantojen suorittaminen, laskutus, asiakastyytyväisyyskyselyt ja palautekyselyt. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, ellei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia – saatamme muistaa asiakkaitamme esimerkiksi jouluisella postikortilla.

5 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Kuvaus siitä, keitä rekisteröidyt ovat:
Rekisteröidyt ovat asiakkaitamme

Käytännössä asiakas on itse antanut tiedot ilmoittautumalla verkkokurssille tai ostanut/tehnyt kanssamme sopimuksen esim. sisällöntuotannosta.

Kerättävät tiedot verkkokurssiasiakkailta (pääsääntöisesti yritysasiakkaita, mutta verkkokurssin voi ostaa myös yksityishenkilönä):
Nimi ja/tai yritys + y-tunnus
Sähköpostiosoite
Saatamme myös kysyä puhelinnumeroa ja osoitetta
Lisäksi asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, sopimus niiden laskuttamisesta ja toimittamisesta, sekä toimitus/käyttöehdot ja niiden hyväksyminen. Mahdollisesti muut asiakkaan antamat tiedot.

Kerättävät tiedot sisällöntuotantoasiakkailta (yritysasiakkaita):
Yhteyshenkilön nimi + sähköposti ja puhelinnumero
Yritys ja y-tunnus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite
Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, sopimus niiden laskuttamisesta ja toimittamisesta. Mahdollisesti muut asiakkaan antamat tiedot.

Kuukausittain laskutettavia palveluitamme varten teemme aina kirjallisen sopimuksen, josta löytyy kerättävät tiedot ja sopimuksen yksityiskohdat, sekä tarkasti määritelty palvelu hintoineen.

6 Vastaanottajaryhmät

Tiedot on tarkoitettu Sosiaalisen median mainostoimisto Bisnesajattelua:lle. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja siirretään esimerkiksi ulkopuoliseen laskutuspalveluun, joka on välttämätöntä laskutuksen hoitamiseksi.

7 Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Tietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen esimerkiksi asiakassuhteen ylläpidon vuoksi. Tiedot poistetaan silloin, kun niitä ei ole enää tarpeen säilyttää, kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluessa. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään, jos se on tarpeen liittyen lainsäädäntöön, esimerkiksi kirjanpitolakiin.

Esimerkiksi somekanavien ylläpidosta asiakas voi poistaa meidät välittömästi asiakassuhteen loputtua. Mikäli käytämme verkkokurssillamme Facebook-ryhmää, on siihen liittyminen ja sieltä poistaminen täysin vapaaehtoista. Facebook-ryhmiin liittyminen ei ole edellytys verkkokurssin osallistumiselle verkkokursseillamme.

10 Turvatoimet

Tarvittavien tietojen osalta tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisesti. Se tarkoittaa sähköisessä muodossa oleville tiedoille mm. laitteiden salasanaa, puhelimien sormenjälkitunnistuksia ja eri palveluiden salasanoja.

11 Rekisteröidyn oikeudet: tietojen korjaaminen, tarkastusoikeus ja muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja hänestä on tallennettu henkilörekisteriimme ja tällöin tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta (ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot). Tämä on ilmaista yhden (1) kerran/vuosi. Myös rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista on mahdollista vaatia ja tällöin henkilön on yksilöitävä korjattava virhe, sekä ilmoittaa korjatut tiedot rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää itseensä kohdistuvien tietojen käyttö (laissa määriteltyihin tarkoituksiin). Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa rekisterinpitäjän sähköpostiin.

12 Uutiskirjeet asiakkaille

25.5.2018 jälkeen järjestettyjen verkkokurssien kohdalla on painike, josta voi liittyä uutiskirjelistalle. Uutiskirjelistalta voi poistua koska tahansa. Rekisteriseloste liittyen markkinointiin löytyy täältä: https://bisnesajattelua.com/markkinointirekisteri/

13 Tietosuojaselosteen muutokset

Sosiaalisen median mainostoimisto Bisnesajattelua pidättää itsellään oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin ja päivityksiin. Tätä selostetta ja sen mahdollisia muutoksia kannattaa tarkkailla säännöllisesti, koska muutokset ovat mahdollisia.